top of page

Zdravotnická zařízení

Nemocnice Slaný

- Klimatizace pokojů pro pacienty, sesteren a pokojů pro lékaře pomocí 5ti VRV systémů

Premier Clinic – zákrokový sál

- Větrání čistého prostoru pomocí centrální rekuperační jednotky
- Distribuce přívodu vzduchu pomocí laminárního pole
- Použití antibakteriálního potrubí z polyuretanové pěny

Nemocnice Motol – dětské oddělení

- Větrání jednotlivých pokojů pomocí stávající centrální rekuperační jednotky
- Klimatizace jednotlivých pokojů pomocí VRV systémů
- Klimatizace skladu léčiv pomocí samostatného systému SPLIT pro celoroční chlazení

bottom of page