top of page

Objekty pro pobyt a relaxaci

Hotel Grand Mark

Hotel Grand Mark

- Větrání hotelových pokojů pomocí centrální rekuperační jednotky
- Větrání wellness centra pomocí centrální rekuperační jednotky
- Klimatizace pokojů pomocí vodních fancoilových jednotek

Sluneční lázně Rytířská

Sluneční lázně Rytířská

- V objektu se nachází prostory wellness centra, bazény, šatny, restaurace, varny, kavárna, lékárna, masérny, konferenční sály, administrativní prostory, pobyty ve tmě, bytové jednotky,…
- Větrání jednotlivých prostor zajišťuje 40 vzduchotechnických systémů

Rekonstrukce objektu Alfa Tower

Rekonstrukce objektu Alfa Tower

- Větrání hotelových pokojů pomocí centrální rekuperační jednotky
- Větrání lobby a recepce pomocí centrální rekuperační jednotky
- Větrání chráněných únikových cest
- Větrání suterénních prostor (strojovny, prádelny, technických místností, kotelny,…)
- Klimatizace jednotlivých bytových jednotek pomocí VRV systémů
- Klimatizace lobby a recepce pomocí VRV systémů

bottom of page