top of page

Sportovní zařízení

Fresh kruháč

- Větrání fitness centra pomocí stávajícího vzduchotechnického systému
- Klimatizace fitness centra pomocí VRV systému

Sportovní hala Kladno

- Větrání a chlazení sportovní haly pomocí centrální rekuperační jednotky

Gym Kladno

- Větrání fitness centra pomocí centrální rekuperační jednotky

bottom of page